LARS gebruikt zijn eigen nomenclatuurlijst, die een kapstok vormt waaraan activiteiten worden opgehangen. De nomenclatuur is opgebouwd uit:

  1. een lijst “type cliënt”
  2. een lijst “functies”
  3. een lijst “actoren”
  4. een lijst “onderwerpen”
Deze zijn ingedeeld volgens de 4 domeinen van de CLB-werking en aangevuld met
a) “systeemgerichte preventieve aanpak” (= schoolondersteunend werk)
b) “diversen” (= secundaire processen).

Het is belangrijk dat elke LARS-gebruiker de nomenclatuur goed begrijpt en correct kan toepassen. Vooral de LARS-coaches hebben hierin een belangrijke taak.
Een mogelijke tip hierbij: zorg dat elke medewerker een snelkoppeling op het bureaublad staat.

Ter info:  u vindt u hier het BVR tot vaststelling van de operationele doelstellingen van de Centra voor Leerlingenbegeleiding.
Dit is een belangrijke informatie- en inspiratiebron voor de nomenclatuurlijst in LARS.