Nieuws over de SPIN en problemen (07/06)

De problemen op de tablets zijn in kaart gebracht en zijn bij alle centra dezelfde

  • Leerling verschijnt op de tablet
  • Leerling kan test doen
  • tablet gaat niet naar de volgende leerling
  • Tablet blijft hangen
  • resultaten komen niet in LARS

Deze problemen zullen we pas in de laatste week van juni ten gronde kunnen bekijken en aanpakken. Het geeft dan ook geen zin om nu nog verder te testen. De prioriteit ligt voorlopig op iets anders (beslist op de stuurgroep LARS) en op het einde van juni wordt dit terug opgepikt.

Jullie worden op de hoogte gehouden via dit kanaal.