Wat is een nomfiche?

Aan de CLB’s wordt opgelegd om bepaalde gegevens op een uniforme manier aan de overheid (dpt. onderwijs & vorming enerzijds en agentschap zorg en gezondheid anderzijds) aan te leveren. De overheid wil op basis van die gegevens haar beleid plannen en/of evalueren.
Een nomfiche (afkorting van “nomenclatuurfiche”) is een technische fiche die een exacte beschrijving geeft van welke informatie op welke manier moet gecodeerd worden.
Bedoeling is dat , bij correct gebruik van LARS door de CLB-medewerker, de door de overheid gevraagde gegevens automatisch en op de achtergrond aangeleverd worden, zonder dat die CLB-medewerker zelf daar uitdrukkelijk hoeft bij stil te staan.

Overzicht van de nomfiches

Momenteel worden 20 onderwerpen geregistreerd.

 • Problematische afwezigheden
 • Definitieve uitsluiting (BOS)
 • Trajectbegeleiding in functie van verslag en gemotiveerd verslag
  (Deze gegevens worden ook bekeken door verificatie)
 • Overstap KO-LO
 • Overstap LO-SO
 • Revalidatie tijdens lestijden
 • Lengte
 • Gewicht
 • Gezichtsscherpte op afstand
 • Oogstand
 • Dieptezicht
 • Kleurzin
 • Ontwikkeling van de puberteit – meisjes
 • Ontwikkeling van de puberteit – jongens
 • Mond & tandzorg
 • Audiometrie (gehoor)
 • SPIN-test (gehoor)