Organigram LARS:

  • Stuurgroep
  • Projectleider
  • implementatieteam
  • werkgroepen