Officieel moeten we het hebben over het LARS- implementateteam: als volgt verdeeld:
½ VTE projectleider, gefinancierd door de Vrije CLB-koepel
2 x ½ VTE gedetacheerde implementatiemedewerker, gefinancierd obv. min.besluit

De projectleider staat in voor de dagelijkse leiding, is aanspreekpunt voor alle betrokkenen en staat in voor de voortgangsbewaking van het project. Hij neemt dan ook deel aan zowat alle vergaderingen binnen LARS en vertegenwoordigt LARS op overleg met externen.
De projectleider is Hilde Denys

De taken van de implementatiemedewerker is vrij divers: o.a. updaten van de LARS-website, bijhouden bug- en suggestielijst tbv. de softwareontwikkeling, ondersteuning bieden bij navorming,… en ook het organiseren van de helpdesk (telefonische permanentie).
De implementatiemedewerkers zijn Hilde Denys en Caroline Devisschere