DOELSTELLING

 1. De STUURGROEP stuurt de evolutie en implementatie van LARS in de centra inhoudelijk aan.
 2. De STUURGROEP stuurt de implementatie van het werken met de LARS-software op de werkvloer aan en volgt die op.
 3. De STUURGROEP formuleert aanbevelingen voor de verdere ontwikkeling van LARS.
 4. De STUURGROEP heeft een signaalfunctie naar de centrumnetten ISC die het overleg voeren met de overheid met betrekking tot de gegevensuitwisseling in het kader van CREON.

SAMENSTELLING

 1. De STUURGROEP is samengesteld uit 3 categorieën van leden: stemgerechtigden, plaatsvervangende en raadgevende.
 2. De centrumnetten, de overheid en de raadgevende instanties duiden zelf hun vertegenwoordigers aan.
 1. Tot de categorie stemgerechtigde leden behoren de personen die door de centrumnetten als hun vertegenwoordigers worden aangesteld:
  • Acht leden voor VCLB: de projectleider/coördinator, de algemeen directeur, een lid van de VCLB-koepel en 5 provinciale vertegenwoordigers uit de vrije CLB’s.
  • Drie leden voor GO!: de voorzitter van de Radi, 2 vertegenwoordigers van de CLB’s GO!
  • Eén lid voor OVSG: één vertegenwoordiger van de POC of de CLB’s van OVSG
  • Eén lid voor POV: één vertegenwoordiger van de POC of de CLB’s van het Provinciaal Onderwijs Vlaanderen.
 2. Tot de categorie plaatsvervangende leden behoren:
 • Personen die met volmacht de beletgevende leden vertegenwoordigen.
 • Iedere volmachtdrager kan slechts één volmachtgever vertegenwoordigen.

Voorzitters van technische werkgroepen en relevante externen kunnen uitgenodigd worden om verslag uit te brengen in de STUURGROEP.

 

VERSLAGEN SCHOOLJAAR 2016-2017

VERSLAGEN SCHOOLJAAR 2015-2016