Verwarring rond de “verdwenen” adviesteksten in het medisch luik

Verwarring rond de “verdwenen” adviesteksten in het medisch luik

IK verwijs nog even naar een nieuwsbrief van op het einde van vorig schooljaar. Daarin werd gemeld dat de automatisch teksten van het VWVJ niet zouden mee opgenomen worden.

Echter werden deze ‘nog’ niet uitgevinkt en gebeurde dit vorige week. Het ticket stond nog open en werd nu pas opgepikt. Dus de teksten zijn met een grote vertraging en dus ook wat onaangekondigd eruit gehaald. Voor veel centra die reeds hun eigen teksten opmaken zal dit geen hinder zijn. Voor centra deze deze wel nog gebruikten kwam dit als een verrassing.

Maar aanpassingen en aanvullingen kunnen nu volledig gebeuren bij de centrum eigen teksten en onder eigen beheer. Hier bij nog eens de tekst van eind juni.