In de organisatiestructuur van het LARS-project is voorzien dat de stuurgroep werkgroepen installeert. Deze werkgroepen formuleren voorstellen of adviezen aan de stuurgroep m.b.t. een concrete probleemstelling of afgebakende vraag, in functie van de verdere ontwikkeling van LARS. U vindt hieronder een korte omschrijving van de doelstelling van de verschillende werkgroepen,

 

Werkgroep “DATAWAREHOUSING”

Doelstelling:
De werkgroep buigt zich over vragen mbt. datawarehousing op verschillende niveau’s:

  • adviseren over te volgen procedure bij behandelen van een aanvraag tot datamining door externen
  • adviseren over het exploreren van data op niveau van de CLB-sector
  • adviseren over het monitoren van de implementatiestrategie obv. LARS-gegevensanalyse door het projectteam
  • voorstellen formuleren voor de ontwikkeling van een intelligente datawarehousemodule in LARS ifv. management op centrumniveau

Werkgroep  “ivm medische brieven”

Doelstelling:
De werkgroep buigt zich over een aantal aspecten van het medische luik:

  • Het herbekijken van de medische brieven (ouderbrief, selectieve uitnodigingsbrief,…)
  • Het bekijken van de centrum eigen teksten en de voorgeprogrammeerde advies teksten
  • Wat met een antwoord na een doorverwijzing.